Yardimci hizmetler Sinifi

YöneticiHane

Paylaşmak Güzeldir

Haberler: YöneticiHane'ye Hoş Geldiniz. Daha güzel bir ortam için sitemizi arkadaşlarınıza duyurmanızı ve etkin bir şekilde kullanmanızı bekliyoruz.


Yardimci hizmetler Sinifi (Okunma sayısı 3444 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

omba72

Çevrimdışı
 • *
 • Acemi
 • İleti: 36
 • PUAN: 0
 • yoneticihane
Yardimci hizmetler Sinifi
31 Mayıs 2019, Cuma - 05:33
Sayın hocalarım İyi günler okullarda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan hizmetlilerin çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik yönerge ve talimatları paylaşabilir misiniz ?
Gece nöbetleri hizmeti ile ilgili gorevleri v.s
Teşekkür ediyorum
Facebook'ta PAYLAŞ

YoneticiHane

Çevrimdışı
 • *****
 • Administrator
 • Süper Üye
 • İleti: 1924
 • PUAN: 29
 • Cinsiyet: Bay
  • YöneticiHane.COM
#1 Ynt: Yardimci hizmetler Sinifi
31 Mayıs 2019, Cuma - 11:38
Sayın hocalarım İyi günler okullarda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan hizmetlilerin çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik yönerge ve talimatları paylaşabilir misiniz ?
Gece nöbetleri hizmeti ile ilgili gorevleri v.s
Teşekkür ediyorum

Sayın Hocam Okullardaki Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kapsamında Çalışanlar Görev Tanımları ve ne tür görevler verebiliriz tarzındaki sorularımıza cevap bulabilmek için:

1- Öncelikler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Madde 36 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Maddesine bakmak lazım.

X - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

(Ek: 28/3/1988 – KHK-318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

2- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Diğer Personel Başlıklı 50. Maddeye bakmamız lazım.

Diğer personel
MADDE 50 – (1) Okullarda;

a) Bakım, onarım ve uygulama sınıfları dâhil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak için teknisyen,
b) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Büro işlerini yürütmek üzere büro memuru, kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru,
c) Aracı bulunan okullarda şoför,
ç) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,
d) Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere bahçıvan,
e) Okulun ısınma işlerini yürütmek üzere kaloriferci,
f) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere gece bekçisi, koruma memuru veya güvenlik görevlisi,
g) Ambar ve depoyla ilgili görevleri yürütmek üzere ambar memuru,
ğ) Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere hemşire,
h) Yemekhanesi bulunan okullarda yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere aşçı ve aşçı yardımcısı,
ı) İhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel çalıştırılabilir.
(2) Personelin görevleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.
(3) Kadrolu personel dışında, ücretleri genel bütçe veya bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak hizmet satın alma yoluyla çalıştırılacak personelin görevlerine ilişkin esas ve usuller sözleşmeyle belirlenir.

3- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği 124-125. Maddelerine bakmak lazım.

Yangın güvenliği sorumluluğu
MADDE 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi
MADDE 125- (1) Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir.

(2) Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde,
a) Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.
b) Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl görevin aksaması söz konusu ise ve hizmetli sayısı 5'i geçmiyor ise, (a) bendine göre hareket edilir.
c) Kamu binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir.

Velhasıl Kelam: Okul İdaresi Okuldaki işlerin yürümesi için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirleri alır. Her çalışana görev tanımını ayrıntılı şekilde hazırlar ve tebliğ eder.

Yine aynı bölümde örnek görev tanımlarına bakabilirsiniz..

http://www.yoneticihane.com/personel-gorevleri/okul-personel-gorev-dagilimi-teblig-edilmesi/

Facebook'ta PAYLAŞ
Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözümü göstermek olsun sözün. Yıkmakta değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm.

omba72

Çevrimdışı
 • *
 • Acemi
 • İleti: 36
 • PUAN: 0
 • yoneticihane
#2 Ynt: Yardimci hizmetler Sinifi
31 Mayıs 2019, Cuma - 14:59
Eyvallah hocam Hayırlı kandiller Hayırlı bayramlar.
Facebook'ta PAYLAŞ

ersen2000

Çevrimdışı
 • *
 • Acemi
 • İleti: 29
 • PUAN: 0
 • Cinsiyet: Bay
 • yoneticihane
#3 Ynt: Yardimci hizmetler Sinifi
01 Haziran 2019, Cumartesi - 08:51
Peki sayın hocam, okulun tek kadrolu hizmetlisi olarak ve Görme Engeli bulunan (Heyet Raporuyla sabit) hizmetliye ne gibi görevler yaptırabiliriz?  Bazı görevleri , benim için tehlikeli veya engelimden dolayı yapamam diyerek yapmak istemiyor. (Bazen buna iş yapmamak adına sığındığını düşünüyorum) Bir tane de geçici olarak çalışan TYçP İşkur görevlisi var, dolayısıyla iş vermek de sıkıntı yaşıyoruz ve çoğu işi mecburen TYÇP çalışanın vermek zorunda kalıyoruz.
Facebook'ta PAYLAŞ