Anayasa Normlar Hiyerarşisi

YöneticiHane

Paylaşmak Güzeldir

Haberler: YöneticiHane'ye Hoş Geldiniz. Daha güzel bir ortam için sitemizi arkadaşlarınıza duyurmanızı ve etkin bir şekilde kullanmanızı bekliyoruz.


Anayasa Normlar Hiyerarşisi (Okunma sayısı 5412 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YoneticiHane

Çevrimdışı
  • *****
  • Administrator
  • Süper Üye
  • İleti: 1879
  • PUAN: 29
  • Cinsiyet: Bay
    • YöneticiHane.COM
Anayasa Normlar Hiyerarşisi
26 Kasım 2017, Pazar - 10:24
NORMLAR HİYERARŞİSİ

Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, dağınık hâlde ve rastgele değil, alt-alta, üst-üste bulunur. Bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna “normlar hiyerarşisi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir. Bu hiyerarşide alt basamakta yer alan norm geçerliliğini

Mevzuat : Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

1- Anayasa:

En üst basamakta yer alan normdan alır ve dolayısıyla ona   uygun   olmak   zorundadır.   
Örneğin;   kanun Anayasaya, yönetmelik kanuna aykırı olamaz.

2- Milletlerarası Andlaşmalar :


“Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

3- Kanunlar;

Yasama organı tarafından çıkarılan, yazılı, genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve TBMM üyeleri yetkilidir. TBMM üyelerince hazırlanan kanun projelerine kanun teklifi, Bakanlar Kurulu’nun hazırlayıp sundukları kanun projelerine kanun tasarısı adı verilir.

4- KHK (Kanun Hükmünde Kararname) :

Türkiye Büyük Millet Meclisinden veya doğrudan Anayasadan aldığı bir yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun belli konuları düzenlemek için çıkarılan hukuk kurallarıdır.

5- Tüzükler ( Nizamname);

Bir kanunun uygulanmasını göstermek üzere veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay'ın incelenmesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Kanuna dayanılmadan tüzük çıkarılamaz, iptali için Danıştay'da iptal davası açılabilir.

6- Yönetmelikler;

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için çıkarılır. Tüzüklerden farklı olarak yönetmelikler için belli bir şekil şartı getirilmemiştir.

7- Yönerge :

1. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.
2. Bu buyrukların yazılı olduğu belge.
3. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belge.

8- Tebliğ :

1. Bildirme. 2. Haber verme. 3. Bildiri.

9- Genelge :

Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler:

10- Talimat:

1. Yönerge.
2. Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandan, başkan veya daire başkanları tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklar.
Facebook'ta PAYLAŞ
Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözümü göstermek olsun sözün. Yıkmakta değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm.