İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimi

YöneticiHane

Paylaşmak Güzeldir

Haberler: YöneticiHane'ye Hoş Geldiniz. Daha güzel bir ortam için sitemizi arkadaşlarınıza duyurmanızı ve etkin bir şekilde kullanmanızı bekliyoruz.


İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimi (Okunma sayısı 2592 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YoneticiHane

daha çok Çevrimdışı
  • *****
  • Administrator
  • Süper Üye
  • İleti: 1625
  • Karma: +21/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • YöneticiHane.COM

İlgi: a) 4857 Sayılı İş Kanunu.
 b) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
c) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
 d) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.


           e)Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 19/08/2014 tarihli, 3450084 sayılı 2014/16 numaralı, İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelgesi.
f) Müdürlüğümüzün 21/02/2017 Tarihli ve E.2220005 Sayılı Yazısı.
       

       Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; ilgi (a), (b) ve (c) Kanunlar, ilgi (d) Yönetmelik ve ilgi (e) Genelgedeki hükümler doğrultusunda yürütülmektedir.

İlgi (b) Kanunun 1. Maddesinde, bu Kanunun Amacı,

Aynı Kanunun, Tanımlar başlığı altındaki 3'üncü maddesinin (g) bendinde, iş kazasının, (m) bendinde ortak sağlık ve güvenlik biriminin, (n) bendinde, işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü, Önleme başlığı ile tanımlamıştır.

Bu Kanunun;  İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri başlığı bölümünün 4. Maddesinde İşverenin Genel Yükümlülüğü, 5. Maddesinde İşverenin Yükümlülüklerini Yerine Getirmede Uyacağı İlkeler, 6. Maddesinde İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetleri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
Bu Kanunun; İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi başlığı bölümünün 14. Maddesinde ''İşverenin, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacağı, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları, iş kazalarını, kazadan sonraki 3 iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarının, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceği,
Aynı Kanunun, idari para cezaları ve uygulanması başlığı bölümünün 26. Maddesinde; bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı verilecek para cezaları çok açık olarak belirtilmiştir.

İlgi (c) Kanunun 13'üncü maddesinde de, iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması, 14. Maddesinde meslek hastalığının tanımı bildirilmesi ve soruşturulması açıklanmıştır.

İlgi (d) Yönetmeliğin 5, 6 ve 7. Maddelerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri, 13. Maddesinde işyeri sağlık ve güvenlik biriminin çalışma, usul ve esasları belirtilmiştir.


İlgi (e) Genelgede de, yine ilgili kanun ve yönetmelikler, tebliğler ilgi tutularak, Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde, işveren (atamaya yetkili amir) ya da işveren vekili tarafından; çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere; öğretmen, memur, hizmetli, işçi, sözleşmeli personel gibi tüm çalışanlara uygulanan iş sağlığı ve güvenliğinin önemi üzerinde durulmuş, Yasanın uygulanmasında birlik ve bütünlük sağlanması amacıyla, bu genelgede belirtilen hususlara titizlikle uyulması istenmiştir.

İlgi (f) yazımızda da, yine ilgili Kanun ve Genelgeler ilgi tutularak, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu belirtilmiş, bu yasal zorunluluklarıın yerine getirilmemesi durumunda cezai işlemler uygulanacağı, iş kazası ve meslek hastalıklarında ilçelerimizin İSG Büro Yöneticilerinin işveren ve işveren vekillerinin zamanında bilgilendirilmeleri, herhangi bir aksamaya mahal vermemeleri ve ''İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirme Formları''nın yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSGB Koordinatörlüğüne zamanında iletilmesi gerektiği, SGK'ya zamanında bildirim yapmayan işveren ve işveren vekillerine SGK'dan gelecek cezaların rucü edeceği belirtilmiş, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.

İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili çalışmaların son derece önemli olması nedeniyle; okul ve kurumlarımızın işveren, işveren vekilleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, ilgili şube müdürlerimiz ve ilçe İSG Büro Yöneticilerimiz bu yazımızda ilgi tutulan Kanunlar, Yönetmelik, Genelge ve yazımızı yeniden inceleyecekler işveren ve işveren vekillerimiz ilgi (b) Kanunda belirtilen yükümlülüklerini muhakkak eksiksiz olarak yerine getirecekler, varsa bu eksikler çok acele tamamlanacak, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde muhakkak SGK'ya bildirilecek, bildirildikten sonra vakit geçirmeden ''İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirim Formu'' İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSGB Koordinatörlüğüne de gönderilecektir.
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2018, Cuma - 15:46 Gönderen: YoneticiHane »
Facebook'ta PAYLAŞ
Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözümü göstermek olsun sözün. Yıkmakta değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm.